Lahtinen, M. (2023). From Marx’s Theses on Feuerbach to ’new practice of philosophy’. Tutkimus & kritiikki , 3(1), 166. https://doi.org/10.55294/tk.130337