Lahtinen, M. (2024). Hegemonian jäljillä: Giuseppe Cospiton teoksesta Hegemonia: Homeroksesta sukupuolentutkimukseen. Tutkimus & kritiikki, 4(1), 92–102. https://doi.org/10.55294/tk.145295