Oittinen, Vesa. 2022. ”Kaan Kangalin haastattelu”. Tutkimus & kritiikki 2 (1):98-108. https://doi.org/10.55294/tk.113421.