Lahtinen, Mikko. 2024. ”Hegemonian jäljillä: Giuseppe Cospiton teoksesta Hegemonia: Homeroksesta sukupuolentutkimukseen”. Tutkimus & kritiikki 4 (1):92-102. https://doi.org/10.55294/tk.145295.