Silvonen, J. (2021) ”Marx ponnahduslautana”, Tutkimus & kritiikki , 1(1), ss. 4–12. Saatavissa: https://journal.fi/tk/article/view/109127 (Viitattu: 19elokuuta2022).