Havu, S. ja Leinonen, P. . (2021) ”Johdanto Kososeen”, Tutkimus & kritiikki , 1(1), ss. 88–93. Saatavissa: https://journal.fi/tk/article/view/110557 (Viitattu: 19elokuuta2022).