Oittinen, V. (2022) ”Kaan Kangalin haastattelu”, Tutkimus & kritiikki, 2(1), ss. 98–108. doi: 10.55294/tk.113421.