Oittinen, V. (2022) ”Pertti Hynynen”, Tutkimus & kritiikki, 2(1), ss. 133–134. doi: 10.55294/tk.120506.