Kortesoja, M. (2022) ”A Symptomatic Reading of the Vastaamo Case”, Tutkimus & kritiikki , 2(1), s. 139. doi: 10.55294/tk.124653.