Lahtinen, M. (2023) ”Marxin Feuerbach-teeseistä ’filosofian uuteen käytäntöön’”, Tutkimus & kritiikki , 3(1), ss. 117–137. doi: 10.55294/tk.125711.