Ruuska, T. ja Heikkurinen, P. (2023) ”Kokoava ote teknologiaan Marxiin ja Heideggeriin pohjautuen”, Tutkimus & kritiikki , 3(1), ss. 68–87. doi: 10.55294/tk.127559.