Havu, S. (2023) ”Minkä taakseen jättää. : Bruno Latourin kriittinen käänne”, Tutkimus & kritiikki , 3(1), ss. 88–102. doi: 10.55294/tk.128609.