Lahtinen, M. (2024) ”Hegemonian jäljillä: Giuseppe Cospiton teoksesta Hegemonia: Homeroksesta sukupuolentutkimukseen”, Tutkimus & kritiikki, 4(1), ss. 92–102. doi: 10.55294/tk.145295.