Rauhala, P. (2021) ” Another Marx: Early Manuscripts to the International”., Tutkimus & kritiikki , 1(1), ss. 105–107. Saatavissa: https://journal.fi/tk/article/view/91709 (Viitattu: 19elokuuta2022).