Kortesoja, M. (2021) ”Marxismi versus ekonomismi: Johdatus luokkataisteluun teorian alueella”, Tutkimus & kritiikki , 1(1), ss. 43–66. Saatavissa: https://journal.fi/tk/article/view/95213 (Viitattu: 1joulukuuta2021).