Oittinen, V. ”Kaan Kangalin haastattelu”. Tutkimus & kritiikki, vsk. 2, nro 1, marraskuuta 2022, ss. 98-108, doi:10.55294/tk.113421.