Lahtinen, M. ”Hegemonian jäljillä: Giuseppe Cospiton teoksesta Hegemonia: Homeroksesta sukupuolentutkimukseen”. Tutkimus & kritiikki, vsk. 4, nro 1, huhtikuuta 2024, ss. 92-102, doi:10.55294/tk.145295.