1.
Kumpulainen J, Leinonen P. Valtioteoreettisia tulokulmia kapitalismin ekologiseen sääntelyyn. tjk [Internet]. 11. syyskuuta 2023 [viitattu 4. maaliskuuta 2024];3(1):19-41. Saatavissa: https://journal.fi/tk/article/view/119451