1.
Oittinen V. Pertti Hynynen. tjk [Internet]. 15. marraskuuta 2022 [viitattu 3. joulukuuta 2023];2(1):133-4. Saatavissa: https://journal.fi/tk/article/view/120506