1.
Lahtinen M. Marxin Feuerbach-teeseistä "filosofian uuteen käytäntöön". tjk [Internet]. 11. syyskuuta 2023 [viitattu 23. helmikuuta 2024];3(1):117-3. Saatavissa: https://journal.fi/tk/article/view/125711