1.
Ruuska T, Heikkurinen P. Kokoava ote teknologiaan Marxiin ja Heideggeriin pohjautuen. tjk [Internet]. 11. syyskuuta 2023 [viitattu 22. helmikuuta 2024];3(1):68-87. Saatavissa: https://journal.fi/tk/article/view/127559