1.
Lahtinen M. Hegemonian jäljillä: Giuseppe Cospiton teoksesta Hegemonia: Homeroksesta sukupuolentutkimukseen. tjk [Internet]. 30. huhtikuuta 2024 [viitattu 16. heinäkuuta 2024];4(1):92-102. Saatavissa: https://journal.fi/tk/article/view/145295