1.
Kortesoja M. Marxismi versus ekonomismi: Johdatus luokkataisteluun teorian alueella. tjk [Internet]. 5. elokuuta 2021 [viitattu 1. joulukuuta 2021];1(1):43-66. Saatavissa: https://journal.fi/tk/article/view/95213