Tutkimus & kritiikki julkaisee, pääasiassa suomen kielellä, vertaisarvioituja empiirisiä ja teoreettisia tieteellisiä artikkeleita sekä toimituksellisesti arvioituja katsauksia, keskustelupuheenvuoroja, kirja-arvioita sekä muita mahdollisia tekstejä.

Tutkimus & kritiikki pyrkii edistämään hyvää suomalaista tieteellistä kielenkäyttöä. Kirjoittajia pyydetään välttämään lainasanoja vieraista kielistä ja kiinnittämään huomiota translitteroituihin sanoihin ja erillisnimiin.

Tieteelliset artikkelit ovat alkuperäistekstejä joita ei ole julkaistu aiemmin muualla. Ne annetaan kahden, pääsääntöisesti väitelleen, asiantuntijan arvioitavaksi, jonka perusteella tehdään käsikirjoitusten julkaisupäätös. Arvioijilla on mahdollisuus esittää muutoksia, jotka kirjoittajien toivotaan ottavan huomioon.

Artikkelien pituus lähdeluettelo, taulukot ja kuviot mukaan lukien on 30 00060 000 merkkiä välilyönteineen. Artikkeleihin liitetään suomen- ja englanninkieliset abstraktit, joiden pituus on 1 4002 000 merkkiä.

Tutkimus & kritiikki julkaisee alkuperäisartikkelien ohella katsauksia, puheenvuoroja ja lyhyempiä tekstejä, jotka arvioidaan toimituksellisesti. Katsaukset ovat määrätyn tutkimusalueen tai teeman uusimman tutkimuskirjallisuuden systemaattisia esittelyjä ja arviointeja. Katsauksia toivotaan erityisesti kansainvälisen keskustelun kentältä ja myös eri kieli- ja kulttuurialueilta. Katsauksen pituus on korkeintaan 30 000 merkkiä.

Kirja-arvostelujen pituus voi vaihdella lyhyestä esittelystä laajempaan esseemuotoiseen arvioon, pituudeltaan korkeintaan 10 000 merkkiin.

Suosittelemme, että tutustut Tietoa julkaisusta -sivulla julkaisun osastoiden käytäntöihin sekä ohjeisiin sivulla Kirjoittajan ohjeet. Kirjoittajien tulee rekisteröityä julkaisun käyttäjäksi ennen käsikirjoituksen lähettämistä tai jo rekisteröidyttyään kirjautua sisään aloittaakseen viisiportaisen prosessin.