Kotoperäiset kielet monikielisessä Suomessa – Millainen on karjalan kielen asema?

Kirjoittajat

  • Outi Tánczos

Avainsanat:

kieli ja kielet, vähemmistökielet, karjalan kieli, monikielisyys

Abstrakti

Suomi on aina ollut monikielinen maa, ja osa Suomen kotoperäisistä kielistä mainitaan jo perustuslaissa. Karjalan kieli sieltä kuitenkin puuttuu, eikä karjala näy muissakaan laeissa. Miten nämä erot vaikuttavat kielten kehittämiseen ja säilyttämiseen? Mitä karjalan kielen edistäjät tavoittelevat, ja miten karjalan asemaa pyritään parantamaan?

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2022-06-09

Viittaaminen

Tánczos, O. (2022). Kotoperäiset kielet monikielisessä Suomessa – Millainen on karjalan kielen asema?. Tieteessä Tapahtuu, 40(3). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/119881