Karl Popper ja tieteen rationaalisuus

Kirjoittajat

  • Jouni Huhtanen

Avainsanat:

filosofia, filosofit, tiede, tieteen edistyminen

Abstrakti

Karl Popper kritisoi käsitystä, jonka mukaan luonnontieteen tulokset ikään kuin kasautuisivat toistensa päälle ja muodostaisivat lopulta laajan, yhtenäisen ja ristiriidattoman kokonaisuuden. Tiede edistyy myös suurten murrosten kautta.

Osasto
Katsaukset

Julkaistu

2023-11-16

Viittaaminen

Huhtanen, J. (2023). Karl Popper ja tieteen rationaalisuus. Tieteessä tapahtuu, 41(5). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/140891