Luonnon ennallistaminen on käsitteenä aikansa elänyt

  • Atte Komonen
  • Panu Halme
Avainsanat: Atte Komonen, Panu Halme, luonnonsuojelu, luonnonsuojelubiologia, luonnon monimuotoisuus, biodiversiteetti, ekosysteemit, suojelualue, luonnon ennallistaminen, luonnonhoito, ekologinen interventio, interventioekologia  

Abstrakti

Ihmistoiminta on muuttanut ja yhä muuttaa luonnontilaisia ekosysteemejä agro- ja teknosysteemeiksi. Nämä muutokset ovat kiihdyttäneet biologisen monimuotoisuuden häviämistä ja käynnistäneet niin sanotun kuudennen sukupuuttoaallon. Koska ihmiselo tukeutuu pitkälti luonnon monimuotoisuuteen, on monimuotoisuuden turvaamiseksi tehty sekä kansallisia että kansainvälisiä päätöksiä ja sopimuksia. Monimuotoisuutta voidaan turvata ennallistamalla tai hoitamalla muuttuneita ekosysteemejä. Ennallistaminen ja luonnonhoito ovat kuitenkin epämääräisiä käsitteitä. Uudet kattotermit, ekologinen interventio ja sitä tutkiva tieteenala interventioekologia, selventävät käsitteellisiä ongelmia.
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
syys 25, 2014
Viittaaminen
Komonen, A., & Halme, P. (2014). Luonnon ennallistaminen on käsitteenä aikansa elänyt. Tieteessä Tapahtuu, 32(5). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/47933