Digitaalisuus sivistyksen, oppimisen ja ymmärryksen tukena

Kirjoittajat

  • Timo Honkela

Abstrakti

Sivistys ei ole kapean eliitin etuoikeus. Suomalaisen yhteiskunnan yksi vahvuus on se, että korkean koulutus- ja sivistystason ansiosta kansalaiset pystyvät laajasti osallistumaan yhteisten asioiden hoitoon. Sivistystä ei ole se, että jonkin tietyn alan asiantuntija tuntee juuri tietyn osuuden yhteisestä kulttuuriperinteestä. Sivistykseen kuuluu pikemminkin se, että ihminen pystyy arvioimaan eri suunnilta saamiaan tiedon sirpaleita ja hahmottamaan niistä muodostuvia kokonaisuuksia.
Osasto
Tieteen kohtaamisia

Julkaistu

2014-09-25

Viittaaminen

Honkela, T. (2014). Digitaalisuus sivistyksen, oppimisen ja ymmärryksen tukena. Tieteessä tapahtuu, 32(5). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/47941