Tutkimuksen pullonkauloja

  • Merja Leppälahti

Abstrakti

Umpikujasta oivallukseen. Refleksiivisyys empiirisessä tutkimuksessa. Toim. Sanna Aaltonen ja Riitta Högbacka. Tampere University Press 2015.
Osasto
Kirjallisuus
Julkaistu
maalis 24, 2016
Viittaaminen
Leppälahti, M. (2016). Tutkimuksen pullonkauloja. Tieteessä Tapahtuu, 34(2). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/55962