Huntington ja monikulttuurisuus

Kirjoittajat

  • Pirjo Jukarainen
  • Matti Jutila

Avainsanat:

Huntington, monikulttuurisuus

Abstrakti

Arvioidessaan yhden kiistellyimmän nykytutkijan, Samuel P. Huntingtonin Kulttuurien kamppailu -kirjaa (Tieteessä Tapahtuu 7 / 2004) Panu Minkkinen pitää teosta ”poliittisesti huolestuttavana” sen monikulttuurisuuden vastaisen perusvireen vuoksi. Olemme asiasta samaa mieltä. Huntingtonin vuonna 1993 laatimalla ”The Clash of Civilizations?” -artikkelilla ja sitä 1996 seuranneella – nyt suomennetulla – kirjalla on todellakin poliittisesti huolestuttava luonteensa, joka ei kuitenkaan johdu pelkästä monikulttuurisuuden vastaisuudesta. Huolestuttavaa on myös tapa, jolla tämä vastustus tehdään: tieteellisenä totuutena esitettynä sen poliittisuus saattaa hämärtyä. Huntingtonin kriittiseen arviointiin tuo lisäantia hänen tuorein, vuoden 2004 tieteellinen tuotantonsa: Foreign Policy (FP) -lehdessä ilmestynyt artikkeli ”The Hispanic Challenge” ja sitä seurannut kirja: Who Are We? America’s Great Debate.
Osasto
Keskustelua

Julkaistu

2005-01-01

Viittaaminen

Jukarainen, P., & Jutila, M. (2005). Huntington ja monikulttuurisuus. Tieteessä Tapahtuu, 23(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/56415