Derek Freeman: totuuden torvi vai myyttien kutoja?

Kirjoittajat

  • Pertti Töttö

Avainsanat:

Pertti Töttö, sosiaalitieteet, käyttäytyminen

Abstrakti

Kirjansa The Language Instinct (1994) lopussa Steven Pinker muotoilee oman versionsa Leda Cosmidesin ja John Toobyn sosiaalitieteen standardimallin ajatuksesta (Standard Social Science Model, SSSM). Tuo malli on Pinkerin mielestä paitsi akateemisen yhteiskuntatieteen perusta, myös ”aikamme sekulaari ideologia”, jota kaikki kunnon ihmiset osaavat noudattaa, kun puhe kääntyy ihmisluontoon. Standardimallin mukaan ihmisluontoa ei ole olemassa. Eläimillä on kullekin lajille tyypillinen käyttäytymisensä, jota voidaan kutsua niiden luonnoksi, mutta ihmisen käyttäytymisen määrää kulttuuri, jossa hän on kasvanut. Kulttuurit ovat niin vaihtelevia ja vapaita biologisista rajoitteista, että kaikille ihmisille yhteisiä käyttäytymistaipumuksia ei voi olla olemassa. Ihmisille on yhteistä vain yleinen ja joustava kyky oppia, mitä ympäröivä kulttuuri heille opettaa.
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2006-05-01

Viittaaminen

Töttö, P. (2006). Derek Freeman: totuuden torvi vai myyttien kutoja?. Tieteessä Tapahtuu, 24(5). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/56647