Löytyykö totuus komissioista? Historiantutkimus ja totuuskomissiot

  • Seppo Hentilä
Avainsanat: totuuskomissiot, historiantutkimus

Abstrakti

Niin historiantutkimuksen, totuuskomission kuin tuomioistuimenkin tavoitteena on ”totuuden” löytäminen – sen selvittäminen, mitä menneisyydessä todella tapahtui. Vaikka tavoite on yhteinen, on kuitenkin järkevää ajatella niin, että ”totuus” tarkoittaa eri tahoille eri asioita. Totuuskomissiossa tavoitellaan jopa sellaista totuutta, jonka nojalla menneisyydessä tehtyjä vääryyksiä voitaisiin sillä tavoin oikaista, että osapuolet voisivat siihen tyytyä. Tässä merkityksessä totuus lähenee sovintoa tai konsensusta, joka voi hyvinkin poiketa niin sanotusta tieteellisestä totuudesta tai sellaisesta totuudesta, joka kestää tuomioistuimessa.
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
marras 1, 2005
Viittaaminen
Hentilä, S. (2005). Löytyykö totuus komissioista? Historiantutkimus ja totuuskomissiot. Tieteessä Tapahtuu, 23(8). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/57097