Korkeakoululaitoksen sivistyskäsitys

  • Jarkko Tirronen
Avainsanat: korkeakoululaitos, korkeakoulut

Abstrakti

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen perusjännite on perinteisesti virinnyt ammatillisesti ja tieteelli sesti si vistävän akselin ääripäistä. Humboldtilainen käsitys tieteen sivistävästä vaikutuksesta on kuulu nut traditionaalisesti yliopistokoulutuksen perusteisiin. 1960-luvulta alkaneen yliopistolaitok sen laajentamisen jälkeen ei ole kuitenkaan ollut itsestään selvää kuinka si vistävä yliopistolaitos todellisuu dessa on?
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
marras 1, 2005
Viittaaminen
Tirronen, J. (2005). Korkeakoululaitoksen sivistyskäsitys. Tieteessä Tapahtuu, 23(8). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/57115