Massa ja energia

Kirjoittajat

  • Martti Pekkanen

Abstrakti

Massa ja energia ovat fyysisen todellisuuden kuvauksen avainkäsitteitä. Massaan ja energiaan liittyy ilmiötä, jotka ovat niin kaukana arkitodellisuudesta, että on vaikea hahmottaa mitä massa ja energia ovat eli mihin sanat 'massa' ja 'energia' viittaavat. Sanojen 'massa' ja 'energia' merkityksistä on esitetty ristiriitaisia tulkintoja. Nämä ristiriitaiset merkitykset johtavat toisensa poissulkeviin väitelauseisiin, josta siis osa on epätosia.
Osasto
Keskustelua

Julkaistu

2002-01-01

Viittaaminen

Pekkanen, M. (2002). Massa ja energia. Tieteessä Tapahtuu, 20(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/57488