Periodisointi, nimeäminen, historiakäsitys

Kirjoittajat

  • Mikko Majander

Avainsanat:

Mikko Majander, aikakaudet, historiantutkijat, historiantutkimus

Abstrakti

Pentti Renvallin metodiopin mukaan yhdenmukainen aikakausi ei synny kasaamalla mekaanisesti ilmiöitä vaan siten, että mukaan otetaan sille luonteenomaiset piirteet. Hänen jäsentyneitä rakennekokonaisuuksia hakevassa näkemyksessään aikakausia luodaan nimenomaan sitä varten, että kuva saataisiin yhtenäiseksi. Mutta kenen ehdoilla tätä eheyttä tuotetaan? Onko ”luonteenomaisten piirteiden” valinnassa kyse vallankäytöstä? Valta ja propaganda ovat serkuksia keskenään, elleivät suorastaan sisaruksia. Iskevän fraasin lanseeraaminen on avain mielipiteiden muokkaustyöhön, kuten osuva otsikointi on lähtökohta vetävään kirjoittamiseen. Periodisaatiossa sen merkitys vain korostuu, sillä nimeämistä seuraa kastelahjana menneisyyskuvaa ohjaavia merkityksiä.
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2002-05-01

Viittaaminen

Majander, M. (2002). Periodisointi, nimeäminen, historiakäsitys. Tieteessä Tapahtuu, 20(5). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/57896