Liikenneturvallisuustavoite ja kohtaamisonnettomuudet

Kirjoittajat

  • Heikki Summala

Avainsanat:

Heikki Summala, liikenneturvallisuus

Abstrakti

Liikennekuolemilla mitattu myönteinen turvallisuuskehitys yleisillä teillä johtuu valtaosaltaan ns. suojattoman liikenteen, jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja mopoilijoiden vähenevistä kuolonuhreista. Autossa kuolleiden määrä on sen sijaan pysynyt samana tai jopa lisääntynyt 1980-luvun alkupuolelta. Tämä kehitys ei vastaa sitä optimistista käsitystä, mikä liikennekuolemien puolittamistavoitteissa yleensä esitetään. Ajoneuvojen välinen kohtaamisaltistus selittää varsin hyvin pääteiden kohtaamisonnettomuuksien muutoksia 1980-luvulta lähtien. Näiden onnettomuuksien estäminen on olennaista liikennekuolemien vähentämiseksi.
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2002-05-01

Viittaaminen

Summala, H. (2002). Liikenneturvallisuustavoite ja kohtaamisonnettomuudet. Tieteessä Tapahtuu, 20(5). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/57899