Lapsesta aikuiseksi - miten ehkäistä työelämästä syrjäytymistä?

  • Katja Kokko
  • Lea Pilkkinen
Avainsanat: työelämä, lapset

Abstrakti

Vaikka lapsen heikko tunteiden hallinta - erityisesti aggressiivisuus - on osoittautunut riskitekijäksi myöhemmän pitkäaikaistyöttömyyden kannalta, on huomattavaa, että osa lapsena aggressiivisiksi luokitelluista on selvinnyt työelämän vaatimuksista ongelmitta. Minkälaisissa tapauksissa ja millaisten tekijöiden myötävaikutuksella lapsen aggressiivisuus liittyy työelämästä syrjäytymiseen aikuisena? Entä mitkä tekijät suojaavat osaa lapsista aggressiivisuuden kielteisiltä vaikutuksilta? Tutkimukset osoittavat, että vahvaa tunteiden hallintaa ilmentävät käyttäytymisstrategiat lapsena ennakoivat suotuisaa kehitystä aikuisena.
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
touko 1, 2001
Viittaaminen
Kokko, K., & Pilkkinen, L. (2001). Lapsesta aikuiseksi - miten ehkäistä työelämästä syrjäytymistä?. Tieteessä Tapahtuu, 19(5). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/58059