Ymmärtämisen edellytys uskontotieteessä

  • René Gothóni
Avainsanat: uskontotiede

Abstrakti

Saksalainen filosofi Hans-Georg Gadamer tiivistää hermeneutiikkansa yleispätevyyden pääteesiin: Sein, das verstanden werden kann, ist Sprache eli "oleminen, jota voidaan ymmärtää, on kieli" (Gadamer 1986, 478). Hänen näkemyksensä mukaan emme voi ymmärtää taidetta, toista ihmistä, kulttuuria tai uskontoa muutoin kuin kielen kautta.
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
syys 1, 2001
Viittaaminen
Gothóni, R. (2001). Ymmärtämisen edellytys uskontotieteessä. Tieteessä Tapahtuu, 19(6). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/58075