Tutkimuksen laatu rakentuu hyvään peruskoulutukseen

  • Keijo Paunio
Avainsanat: tutkimusetiikka, tutkimus

Abstrakti

Professori Fred Karlssonin hämmästyttävät paljastukset valtioneuvos ja professori E. N. Setälän tiedevilpeistä, ja vastikään tutkimuksen piirissä tapahtuneet epärehelliset teot niin meillä kuin muuallakin tuovat korostuneesti ja kenties yksipuolisesti esiin tätä puolta tutkimuksen etiikasta. Keskustelemme mielellämme vilpin tavallisuudesta ja sanktiokaytännöstä. Tutkimusetiikka on käsitteenä paljon moniulotteisempi. Se sisältyy tutkimuksen jokaiseen osaan, aina aiheen valinnasta raportin viimeisen pisteen lyömiseen saakka.
Osasto
Pääkirjoitus
Julkaistu
tammi 1, 2000
Viittaaminen
Paunio, K. (2000). Tutkimuksen laatu rakentuu hyvään peruskoulutukseen. Tieteessä Tapahtuu, 18(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/58180