Altaistiikka suomalaisen Aasiantutkimuksen kentässä

Kirjoittajat

  • Juha Janhunen

Avainsanat:

Aasia, tutkimus

Abstrakti

Kun opetusministeriön asettama ulkoeurooppalaisten kielten ja kulttuurien tutkimuksen ja opetuksen tilaa selvittänyt toimikunta jätti mietintönsä keväällä 1986, se totesi, että Aasian-tuntemuksen ja -tutkimuksen kehittämisen tulee olla yksi Suomen koulutus- ja tiedepolitiikan keskeisistä pitkän tähtäyksen tavoitteista. Taustalla oli kaksi näkökohtaa: toisaalta suomalaisen Aasian-tutkimuksen jo saavuttama pitkä ja korkeatasoinen perinne sekä toisaalta Aasian taloudellisen kehityksen ja poliittisen potentiaalin luoma käytännön tarve.
Osasto
Kirjoja

Julkaistu

1999-05-01

Viittaaminen

Janhunen, J. (1999). Altaistiikka suomalaisen Aasiantutkimuksen kentässä. Tieteessä Tapahtuu, 17(5). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/58373