Vetenskap och etik efter framstegets kris

  • Thomas Wallgren
Avainsanat: tiede, etiikka, tutkimusetiikka

Abstrakti

Jag skall börja med att i grova drag teckna en begreppslig bakgrund till och skiss av den optimistiska vetenskapssyn som var känntecknande för det jag kommer att kalla den klassiskt moderna tiden. Jag försöker genom en kort diskussion av upplysningens dialektik, eller framstegstänkandets kris, visa att den klassiskt moderna vetenskapssynen idag har blivit problematisk. Till slut kommer jag att reflektera lite över de nya utmaningar vi som ägnar oss åt vetenskap idag står inför efter att den klassiskt moderna, optimistiska vetenskapssynen har förlorat sin oskuld.
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
touko 1, 1997
Viittaaminen
Wallgren, T. (1997). Vetenskap och etik efter framstegets kris. Tieteessä Tapahtuu, 15(5). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/58756