Vertailevan hyvinvointivaltiotutkimuksen uudet haasteet

  • Matti Alestalo
Avainsanat: hyvinvointivaltio, tutkimus

Abstrakti

Vertailevassa hyvinvointivaltiotutkimuksessa on 1990-luvulla tapahtunut varsin huomattava tutkimuksellinen käänne. Edellisillä vuosikymmenillä tutkimuksen painopiste oli selvästi hyvinvointivaltion kehittymisen ja kasvun tutkimuksessa. Vertailevan tutkimuksen avulla koetettiin löytää ne keskeiset väestölliset, taloudelliset, poliittiset ja sosiaaliset tekijät, jotka ovat vaikuttaneet sosiaalipolitiikan kehittymiseen: hyvinvointimenojen kasvuun, sosiaalipoliittisten etuisuuksien kattavuuteen ja tasoon sekä julkisten palveluiden leviämiseen. 1980-luvulla näitä kysymyksiä tutkittiin useissa, laajoissa vertailevissa tutkimushankkeissa, joista kahta tärkeitä johtivat Peter Flora (Mannheimin yliopisto) ja Walter Korpi (Tukholman yliopisto).
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
syys 1, 1997
Viittaaminen
Alestalo, M. (1997). Vertailevan hyvinvointivaltiotutkimuksen uudet haasteet. Tieteessä Tapahtuu, 15(6). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/58777