Mitä kulttuurilla voi selittää?

  • Jussi Pakkasvirta
Avainsanat: Helsingin yliopisto, professorit, oppiaineet, aluetutkimus, kulttuurintutkimus, kulttuurin käsite

Abstrakti

Alue- ja kulttuurintutkimuksessa keskeisimmät lähestymistavat liittyvät sivilisaatioteorioihin ja maailman eri kulttuurien kehitystä pohtivaan historialliseen traditioon. Tieteidenvälisenä tutkimuskysymyksenä on se, kuinka löytää suuralueita kuvaavia ja selittäviä kulttuurisia ja yhteiskunnallisia piirteitä.
Osasto
Professoriluennot
Julkaistu
syys 22, 2016
Viittaaminen
Pakkasvirta, J. (2016). Mitä kulttuurilla voi selittää?. Tieteessä Tapahtuu, 34(5). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/59305