Valistuksen kahdet kasvot? Jonathan Israel ja uusin keskustelu valistusajattelun historiasta

  • Vesa Oittinen
Avainsanat: Vesa Oittinen, aatehistoria, valistus, valistusajattelijat, valistustutkimus, Jonathan Israel, postmodernismi, Voltaire, Spinoza, maltillinen valistus, radikaali valistus, Ranskan vallankumous, Jean-Jacques Rousseau

Abstrakti

1700-luvun valistusajattelijoita käsittelevää kirjallisuutta on alkanut ilmestyä yhä enemmän, ja mikä mielenkiintoisinta, monien sanomana on, että kaikkia tuon ajan lupauksia ei ole vieläkään lunastettu, vaan valistuksen työsarka olisi nykyisin jopa lisääntynyt. Yhtäältä globalisaatioon liittyvät prosessit ovat tehneet selviksi, että ei-länsimaisten yhteiskuntien menestyksellinen modernisointi vaatii luopumista perinteisistä esimoderneista ajattelumalleista, yhteiskunnallisen rationaalisuuden lisäämistä ja enemmän suvaitsevaisuutta ihmisten välisessä kanssakäymisessä. Toinen tärkeä trendi on postmodernismin asemien murentuminen. Jos postmodernistit vielä 1970- ja 1980-luvulla saattoivat väittää, että ”suurten kertomusten” aika on ohi ja tästä lähtien on mahdollista enää vain ironia ja hetkeen tarttuminen, niin alkanut 2000-luku on nähnyt juuri näiden vähän aikaa sitten maan rakoon manattujen suurten kertomusten paluun.
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
touko 3, 2012
Viittaaminen
Oittinen, V. (2012). Valistuksen kahdet kasvot? Jonathan Israel ja uusin keskustelu valistusajattelun historiasta. Tieteessä Tapahtuu, 30(3). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/6087