Kustannustehokkuus kokeellisessa ja havainnoivassa tutkimuksessa

  • Juha Karvanen
Avainsanat: Juha Karvanen, tilastotiede, tilastollinen malli, tutkimusasetelma, kausaalioletukset, aineisto, mittausten suunnittelu, kokeellinen tutkimus, havainnoiva tutkimus, kustannustehokkuus

Abstrakti

Tilastotieteelliset periaatteet tehokkaiden tutkimusasetelmien suunnitteluun ja analysointiin ovat käytettävissä kaikilla tieteenaloilla. Vaaditaan kuitenkin työtä, että tutkimusongelma saadaan käännettyä tilastotieteen kielelle ja että tilastotieteen antama vastaus saadaan käännettyä takaisin sovellusalan kielelle.
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
touko 6, 2013
Viittaaminen
Karvanen, J. (2013). Kustannustehokkuus kokeellisessa ja havainnoivassa tutkimuksessa. Tieteessä Tapahtuu, 31(3). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/8014