Vertaileva Euroopan historian tutkimus parlamenttihistorian näkökulmasta

Kirjoittajat

  • Pasi Ihalainen

Avainsanat:

Pasi Ihalainen, historiantutkimus, poikkikansallinen historiantutkimus, poliittinen historia, vertaileva tutkimus, Euroopan historia, parlamenttihistoria, parlamentti, digitoidut parlamenttiaineistot, poliittiset kulttuurit, parlamenttikeskustelut, poliit

Abstrakti

Vertaileva Euroopan historian tutkimus − poikkikansallisen vuorovaikutuksen analysoinnilla täydennettynä − haastaa historiantutkimuksessa perinnäisesti vallinnutta metodologista nationalismia mutta tukee myös kansallisten ilmiöiden ymmärtämistä. Esimerkiksi kansallisissa parlamenteissa käytyä poliittista keskustelua voidaan digitaalisten lähteiden aikakaudella analysoida entistä syvällisemmin vertailevista ja transnationaalisista näkökulmista – historian-, politiikan- ja kielentutkimuksen monitieteisenä yhteistyönä.
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2013-06-13

Viittaaminen

Ihalainen, P. (2013). Vertaileva Euroopan historian tutkimus parlamenttihistorian näkökulmasta. Tieteessä Tapahtuu, 31(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/8254