Hiljennetty tieto syrjinnän rakenteiden vankina

  • Maarit Laihonen
Avainsanat: tieto, tieteellinen tieto, vaientaminen, vallankäyttö, sukupuolittuminen

Abstrakti

Hiljentäminen ja tiedon vaientaminen ovat yksi tieteellisen tiedon leviämisen ja sen saavuttamisen keskeisimpiä poliittisia ongelmia. Tiedon historiassa yksi merkittävimmistä hiljentämisen jatkumoista on naisten tiedon hiljentäminen ja siitä vaikeneminen. Tarkastelen nais- ja feministitutkijoiden vaientamista erityisesti kysymyksissä, jotka ovat perinteisesti luonnontieteellisiä ja teknisiä, mutta joilla on merkittävä yhteiskunnallinen ja eettinen ulottuvuus ja joita nykyisin tarkastellaan monitieteisesti ympäristökriisin viitekehyksessä.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
marras 14, 2019
Viittaaminen
Laihonen, M. (2019). Hiljennetty tieto syrjinnän rakenteiden vankina. Tieteessä Tapahtuu, 37(6). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/87229