[1]
Räsänen, S. 2012. Einsteinin arvot. Tieteessä tapahtuu. 30, 2 (maalis 2012).