[1]
Löppönen, P. 2006. ’Uusliberalismi’ ei ole uutta eikä liberalismia. Tieteessä tapahtuu. 24, 5 (touko 2006).