[1]
Gothóni, R. 2002. ”Oikeaan osuminen” hermeneuttisen totuuden laatutakeena. Tieteessä tapahtuu. 20, 2 (helmi 2002).